ספטמבר ב8, 2018

ingaas
החיישנים של הרכב האוטונומי

מה זה InGaAs והקשר לחיישני הרכבים

חיישני אינגס (InGaAs) לענייננו, הם חיישנים המסוגלים לקלוט אורכי גל גבוהים יותר מהגלים שבשימוש היום בחיישנים רגילים, ובכך להקנות לרכבים אוטונומים ומערכות העזר לנהג,  שימוש

קרא/י עוד »